Wydarzenia

XLV SESJA RADY GMINY KRASNE

2020-11-30 14:00
Miejsce: Urząd Gminy Krasne (parter, sala nr 2)
Udział: Bezpłatny

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

XLV SESJA RADY GMINY KRASNE

ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU

30 LISTOPADA 2021 R. O GODZ. 1400

W URZĘDZIE GMINY KRASNE (parter, sala nr 2).

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie:
  2.1.przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasne na lata 2021 – 2025,
  2.2. zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021,
  2.3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Krasne,
  2.4. obniżenia ceny skupu żyta,
  2.5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  2.6. określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2.7. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne gm. Krasne,
  2.8. sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasne stanowiącej własność Gminy Krasne.
 3. Sprawozdanie Wójta za okres od ostatniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski, oświadczenia, komunikaty.
 6. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Krasne
Grzegorz Nowak