Wydarzenia

Wydłużenie terminu naboru wniosków

2020-08-31
Organizator: Stowarzysznie ROF
Udział: Bezpłatny

Uwaga! WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW

Odbiorcy indywidualni:
W ZAKRESIE KOTŁÓW NA EKOGROSZEK: 10 lutego – 31.07.2020
W ZAKRESIE KOTŁÓW NA GAZ, BIOMASĘ, CIEPŁA SIECIOWEGO: 10 lutego – 31.08.2020
Odbiorcy zbiorowi: 25 maja – 31.08.2020

 

Tel. kontaktowe ws. naboru do Urzędu Gminy Krasne: 172300206, 172300239, 172300200.
Więcej informacji: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/


W związku z pandemią Koronavirusa wstrzymuje* się przyjmowanie wniosków od Beneficjentów w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła w okresie 16.03.2020 r.  –  22.05.2020 r.

Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl.

Po wznowieniu naboru, termin przyjmowania wniosków zostanie przedłużony.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

*Wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji z realizacji projektów


Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, w związku z pandemią Koronavirusa wstrzymuje* się przyjmowanie wniosków od Beneficjentów w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła w okresie 16.03.2020 r.  –  27.03.2020 r. Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl. Po wznowieniu naboru, termin przyjmowania wniosków zostanie przedłużony. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

*Wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji z realizacji projektów.


UWAGA! Zmiana terminu naboru wniosków przystąpienia do projektu:

Odbiorcy indywidualni: 10 lutego – 30 kwietnia 2020 r.

Odbiorcy zbiorowi: 2 marca – 30 kwietnia 2020 r.

Nastąpiła zmiana Regulaminu naboru wniosków – opis zmian i zaktualizowane pliki znajdą Państwo na stronie ROF w zakładce DOKUMENTY


Już 10 lutego rusza nabór wniosków do dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła realizowanych przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w których uczestniczyć będą mieszkańcy Gminy Krasne.

Celem głównym projektów jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze ROF oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF, jak i w całym województwie podkarpackim.

Projekty skierowane są do:

  1. Odbiorców „zbiorowych” – spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, TBS, właściciele lokali komunalnych, tj. gmina, spółki komunalne, komunalne zakłady budżetowe, itp.
  2. Odbiorców „indywidualnych” – właściciele indywidualni (prywatni) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” 123 gospodarstwa domowe z Gminy Krasne otrzymają możliwość wymiany dotychczasowych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym 93 gospodarstwa na kotły gazowe i 30 na kotły na biomasę. 

Całkowita wartość projektu: 49 949 715,58 zł

Gmina Krasne: 1 970 517,05 zł

Całkowite dofinansowanie: 38 142 479,29 zł

Gmina Krasne 1 504 467,30 zł

Projekt „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” umożliwi wymianę pieców i kotłów na paliwa stałe na kotły automatyczne na ekogroszek, z czego w Gminie Krasne w 5 gospodarstwach domowych.

Całkowita wartość projektu: 6 295 366,80 zł

Gmina Krasne: 115 384,50 zł

Całkowite dofinansowanie: 4 952 915,96 zł

Gmina Krasne: 90 811,97 zł

Więcej informacji na temat projektów znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia ROF: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne.