Wydarzenia

Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu

2022-08-01 - 2022-09-30
Organizator: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Kontakt: Ul. Litewska 4a/9
35-302 Rzeszów
tel. 17 858 14 90
email: biuro@rof.org.pl
Udział: Bezpłatny

Wnioski przyjmowane będą w siedzibach Gmin, na terenie których znajdują się nieruchomości zgłaszane do projektu, w godzinach pracy Urzędów Gmin. Zasady naboru wniosków znajdują się w oknie DOKUMENTY.

Dla osób, które mają trudności w zakresie znalezienia osób, które mogłyby wykonać Weryfikację techniczną,  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawia listę osób, które wyraziły zgodę na opublikowanie ich danych osobowych oraz chęć wykonania Weryfikacji technicznych – Lista osób_Weryfikacje techniczne

Jednocześnie informujemy, że lista ma charakter wyłącznie pomocniczy i w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania Weryfikacji Technicznej przez inne osoby posiadające wymagane Regulaminem naboru wniosków uprawnienia.

Obowiązek ostatecznego zweryfikowania wymaganych uprawnień wykonawców leży po stronie Beneficjenta.

Stowarzyszenie ROF nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz ceny Weryfikacji technicznych. Osoby, które posiadają uprawnienia spełniające wymogi wskazane w Regulaminie naboru wniosków, a wydane zostały przed 1994 r. powinny do weryfikacji technicznej złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań, zgodnie z Wzorem.

Źródło: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny