Wydarzenia

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

2020-08-22 08:00 - 2020-08-22 13:00
Organizator: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim
Kontakt: tel. 17 7729 287
www.zk.sokolow-mlp.pl
Udział: Bezpłatny

Harmonogram odbioru odpadów w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów (MPZO) na terenie gminy Krasne w 2020 roku

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

22 sierpień 2020 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

29 sierpień 2020 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

10 październik 2020 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

17 październik 2020 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

W ramach MPZO zbieramy:
 
  • w marcu i sierpniu następujące rodzaje odpadów:

Papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

  • w październiku:

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.