Wydarzenia

„EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków !

2020-12-01 - 2020-12-18
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
Kontakt: Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski
I piętro, pokój nr 3
tel.: (17) 771 00 05,
e-mail: biuro@eurogalicja.org
Udział: Bezpłatny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje z zakresu „Zabytkowe obiekty małej architektury poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim”.

Więcej informacji na stronie https://eurogalicja.org/aktualnosci/529-ogloszenie-o-naborze-nr-iv-2020-g