Strażów

STRAŻÓW

Miejscowość leży na pograniczu Pogórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej, na wschód od Rzeszowa. Strażów, choć wzmiankowany w dokumentach z 1390 r., powstał zapewne znacznie wcześniej. Nazwa osady wywodząca się od „stróży” wskazuje na istnienie tu w dawnych czasach gródka lub strażnicy. Osada leżała wówczas nad Wisłokiem na prawym jego brzegu, wzdłuż którego prowadziła niegdyś droga handlowa na Wschód. Potem drogę przesunięto na południe, a Wisłok sam oddalił się na północ. Na granicy wsi pozostały jedynie urokliwe starorzecza, zw. Starym Wisłokiem. Wieś wchodziła w skład dóbr rzeszowskich i należała do kolejnych dziedziców tego miasta, później do Potockich z Łańcuta. Obecnie Strażów zajmuje obszar 595 ha.

W centrum wioski znajduje się kościół parafialny pw. MB Królowej Polski zbudowany w 1949 r. Obiekty kubaturowe Zespołu Szkół w Strażowie zostały rozbudowane w 2010 r. Powiększono wówczas budynek dydaktyczny, przykryto dwuspadowym dachem i zbudowano pełnowymiarową salę sportową.

Na skrzyżowaniu głównych dróg mieszkańcy wystawili pomnik Grunwaldu z 1910 r. w 500-lecie zwycięskiej bitwy na polach Grunwaldu, ku pokrzepieniu serc mieszkańców i rozbudzaniu patriotyzmu. Z czasem pomnik otrzymał kolejne tablice poświęcone Synom Ziemi Strażowskiej, poległym w I i II wojnie światowej.