Malawa

MALAWA

To duża i rozległa wieś podmiejska położona na wschód od Rzeszowa. Zabudowania wsi rozłożyły się w obszernym obniżeniu potoku Młynówka u podnóża wyniosłego wzgórza Marii Magdaleny (394 m npm.), stanowiącego północną krawędź Pogórza Dynowskiego. Na wspomnianym wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny – ufundowany w 1713 r. przez ks. Jerzego Lubomirskiego.

Malawa została założona prawdopodobnie w XIV w. Początkowo należała do dóbr Pileckich z Łańcuta. Pod koniec XVI w. dostała się w posiadanie Mikołaja Spytka Ligęzy, potem należała do Lubomirskich. Parafia w Malawie powstała w 1366 r.

Wieś jest malowniczo położona. Dolna część wsi leży na wysokości 220 m n.p.m., górna osiąga 380 m n.p.m. W środku wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1923 r. w stylu neogotyckim. W centrum miejscowości przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Kraczkowej i Woli Rafałowskiej zlokalizowany jest stadion sportowy z trybunami, oświetleniem, szatnią sportową, parkingiem i placem zabaw. Po przeciwnej stronie drogi zlokalizowany jest wielofunkcyjny budynek z parkingiem, w którym swoją siedzibę mają: ośrodek zdrowia, apteka, świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, biblioteka publiczna i punkty usługowe.

Nieopodal, w centrum miejscowości, w jednym kompleksie znajduje się budynek Zespołu Szkół z salą gimnastyczną oraz przylegający do niego budynek gminnego przedszkola. Przy drodze powiatowej Malawa - Wola Rafałowska ma swoją siedzibę Dom Ludowy, którego budynek przed II wojną światową pełnił funkcję Kasy Stefczyka.