Ogłoszenia o pracę

OFERTA PRACY

I. CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

 Nazwa stanowiska

 Księgowy

 Cel stanowiska

 prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej

 Podległość służbowa

 Dyrektor Biura

 Kontakty

 Władze statutowe Stowarzyszenia, Dyrektor Biura, instytucje udzielające  dotacji i nadzorujące, organy kontrolne, kontrahenci i zleceniodawcy.

Odpowiedzialność, najważniejsze zadania

 1)  prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

 2)  akceptowanie dokumentów o charakterze finansowo – rozliczeniowym     pod względem formalnym

 3)  wykonywanie     obowiązków     sprawozdawczych     ustalonych przez   Główny   Urząd Statystyczny,

 4)  tworzenie warunków dla   przestrzegania ścisłej dyscypliny   finansowej   i  budżetowej Stowarzyszenia,

 5)  należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

 6)  bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem   racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

 7)  rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,

 8)  analiza dokumentów finansowych,

 9)  sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i  magazynowych,

 10)  dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie   wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

 11)  sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla   celów  organów podatkowych i ZUS,

 12)  udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli   sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

 13)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 14)  prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

 15) sporządzanie list płac,

 16)  regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i   fizycznych,

 17)  prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

 18) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

 19)  regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

 20) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków   chorobowych,

 21)  wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie   sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

 22)  wystawianie rachunków,

 23)  prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i   wspierających,

 24) prowadzenie spraw kadrowych,

 25) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

 26) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu   Stowarzyszenia,

 27) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w   preliminarzu budżetowym,

 28) realizowanie wydatków w zakresie kosztów podróży,

 29) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym   zakresie przepisami prawa,

 30) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów  zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa,

 31) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych   składników majątkowych,

 32) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością   finansowo-księgową Stowarzyszenia.

II. WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

 wykształcenie

 wyższe ekonomiczne

 

 ELEMENTY NIEZBĘDNE

 ELEMENTY POŻĄDANE

 wiedza

Ustawa o rachunkowości, Kodeks  pracy;

Ustawa o podatku dochodowym

od osób fizycznych;

Ustawa o systemie ubezpieczeń

społecznych i wydanych na jej

podstawie przepisów

wykonawczych;

Ustawa o świadczeniach z  ubezpieczenia społecznego,

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach;   Ustawa o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie

 

 doświadczenie

staż pracy minimum 5 lat na tym  samym stanowisku, doświadczenie   w zakresie spraw księgowo   płacowych i księgowości projektowej

 

 motywacja

wewnętrzna gotowość do  ponoszenia odpowiedzialności -  nastawienie prospołeczne

 

 osobowość

sumienność i terminowość,  komunikatywność, elokwencja,  dyskrecja, lojalność, szacunek do  drugiego człowieka, odporność na   stres, wytrwałość, utrzymanie  porządku w dokumentach i na  stanowisku pracy,

 otwartość na zmiany

 umiejętności

umiejętność logicznego myślenia,  techniczna obsługa komputera,  łatwość nawiązywania kontaktów,  umiejętność selekcji informacji,  umiejętność pracy w zespole,  umiejętność korzystania z  przepisów  prawa.

Obsługa programów: Comarch  Optima, Płatnik, Microsoft Office

zdolność analizowania sytuacji,  dostrzegania relacji, porównywania   danych i wyciągania wniosków,   współpracy w zespole, negocjacyjne,  wpływania na innych, efektywnego  organizowania pracy własnej

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Sposób składania ofert:  oferty proszę przesyłać na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp.

Termin składania ofert: 16.06.2020 r.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Miejsce pracy: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "EUROGALICJA" w Sokołowie Małopolskim
Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na okres próbny od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 (z możliwością przedłużenia)

OFERTA PRACY

Publiczny Żłobek w Krasnem poszukuje pracownika na stanowisko: opiekun dziecięcy w żłobku.

Praca na pełen etat od pn.-pt. według grafiku.

Wymagane:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.

Wykształcenie wyższe - pedagogika, pielęgniarstwo lub położnictwo lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat lub ukończony 280 godzinny kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 • książeczka sanepidowska
 • dobry kontakt z dziećmi i rodzicami
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane zdolności plastyczne, muzyczne, teatralne

CV wraz ze zdjęciem proszę kierować do dnia 29.05.2020 r. na adres mailowy: zlobek@gminakrasne.pl

OFERTA PRACY

Firma Transsped Sp. z o.o. Sp.k.

Malawa 892a

36-007 Krasne

zatrudni na umowę o pracę na stanowisko:

mechanik samochodowy

operator myjni samochodowej (może być do przyuczenia)

Więcej informacji pod nr tel: 17 225 07 73.

OFERTA PRACY

Firma Transsped Sp. z o.o. Sp.k.

Malawa 892a

36-007 Krasne

zatrudni na umowę o pracę:

kierowcę ciągnika siodłowego powyżej 3,5T kat. CE do przyuczenia.

Więcej informacji pod nr tel: 17 225 07 73

OFERTA PRACY

Firma Vimar poszukuje kandydata na stanowisko przedstawiciel handlowy.

Opis stanowiska

 • Realizacja strategii sprzedaży w kanale hurt oraz DIY.
 • Pozyskiwanie nowych oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z obecnymi klientami.
 • Rozwój sprzedaży poprzez poszerzanie oferty u dotychczasowych klientów o kolejne produkty i grupy produktowe.
 • Udzielanie merytorycznego wsparcia, poprzez szkolenia i doradztwo techniczne dla klientów.

Wymagania

 • Min. dwuletnie doświadczenie w pracy w kanale hurt i/lub DIY.
 • Gotowość do ciągłej pracy w terenie na obszarze kilku województw.
 • Znajomość specyfiki dystrybucji w kanale sieciowym (hurtownie i markety).
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera, w tym b. dobra znajomość programów tj. Excel.
 • Predyspozycje zawodowe tj.: umiejętność nawiązywania i skutecznego podtrzymywania długofalowych, partnerskich relacji z klientami; umiejętność planowania i organizacji własnej pracy.
 • Opracowywanie sposobów realizacji zadań; dojrzałość emocjonalna, wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie i odpowiedzialność.
 • Wykształcenie min. średnie.
 • Prawo jazdy.

W zamian oferujemy

 • Pracę w młodym dynamicznym zespole.
 • Umowa o pracę, wynagrodzenie podstawowe + premia.
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym laptop, telefon oraz samochód służbowy.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV ze zdjęciem na email: t.trawka@vimar.com.pl lub kontakt Tel : 533-397-210 zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

OFERTA PRACY

Firma Vimar poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista do spraw exportu.

Opis stanowiska

 • Poszukiwanie potencjalnych projektów i inwestorów 
  w zakresie hal i konstrukcji stalowych na rynku europejskim
 • Analizowanie dostępnych ogłoszeń dotyczących 
  zamówień publicznych i prywatnych
 • Przygotowywanie ofert handlowych, negocjowanie warunków współpracy 
  z Klientami i realizacja planów sprzedaży na powierzonym rynku
 • Podtrzymywanie oraz rozwijanie kontaktów handlowych z dotychczasowymi Klientami
 • Współtworzenie strategii rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych
 • Koordynowanie i nadzorowanie całokształtu procesów, związanych
  z eksportem produktów firmy

Wymagania

 • Minimum 2-letniego doświadczenia w sprzedaży na rynkach 
  zagranicznych w branży konstrukcji stalowych
 • Biegłej znajomości języka angielskiego, 
  mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • Umiejętności nawiązywania telefonicznych relacji biznesowych 
  (tworzenie bazy partnerów)
 • Umiejętności wyszukiwania nowych Klientów 
  oraz budowania długofalowych relacji handlowych
 • Zaangażowania i konsekwentnego podejścia 
  do wykonywanych obowiązków

W zamian oferujemy

 • Pracę w młodym dynamicznym zespole.
 • Umowa o pracę, wynagrodzenie podstawowe + premia.
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym laptop, telefon oraz samochód służbowy.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV ze zdjęciem na email: t.trawka@vimar.com.pl lub kontakt Tel : 533-397-210 zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”