Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS w Malawie

Po długich oczekiwaniach spełniły się marzenia mieszkańców Malawy. 1 października 2015 roku Wójt Gminy Krasne podpisał z Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl, reprezentowanym przez Lidera Inżynieria Rzeszów  S.A. z/s w Rzeszowie, umowę na Rozbudowę bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie  z terminem realizacji do 30.11.2017 roku.

Kontrakt o wartości 6 298 830,00 zł obejmował kompleksową budowę hali sportowej o wymiarach areny 24,0m x 44,0m i wysokości 7,1m  z dwukondygnacyjnym zapleczem sportowym oraz trójkondygnacyjną część edukacyjną, o powierzchni użytkowej 2 497,38 m2  i kubaturze 16 934,72 m3.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 500 000,00 zł.


  

  

Malawa, listopad 2017 r.

Inwestycja, warta ponad 7 milionów złotych, została oficjalnie otwarta 26 października 2017 r. Wydarzenie przeprowadzone w duchu greckich igrzysk prezentowało dorobek artystyczny i sportowy Zespołu Szkół w Malawie. Uświetniło go wielu znamienitych gości w tym ks. bp. Stanisław Jamrozek, który dokonał  poświęcenia obiektu.

  

  

  

Malawa, listopad 2017 r.

  

  

  

Malawa, wrzesień 2017 r.

Okres wakacyjny to czas wyposażania hali i części edukacyjnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Inwestycja oddana została do użytku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

  

Malawa, czerwiec 2017 r.

Na nowo wybudowanej hali sportowej i części edukacyjnej przy ZS w Malawie prace wykończeniowe zostały już w całości zakończone. W niedługim czasie rozpocznie się procedura odbioru obiektu oraz jego wyposażanie.

Obecnie trwają również prace związane z termomodernizacją dotychczasowego obiektu szkoły w Malawie. Do tej pory częściowo wykonano izolację przeciwwilgociową i cieplną ścian fundamentowych. Wykonywane jest również docieplanie stropów i kominów.

Malawa, luty 2017 r.

Budowa hali sportowej w Malawie dobiega końca! Dzięki intensywnym pracom budowlanym planowany termin realizacji inwestycji ulegnie skróceniu o ponad 6 miesięcy. Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na wrzesień 2017 r., wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Inwestycja realizowana jest przez Konsorcjum Inżynieria Rzeszów – Inżynieria Przemyśl, reprezentowana przez Lidera Inżynieria Rzeszów  S.A. z/s w Rzeszowie. W chwili obecnej wykonawcy pozostały prace porządkowo-wykończeniowe, położenie nawierzchni  areny hali sportowej oraz wykonanie posadzek w salach lekcyjnych. Z chwilą poprawienia się aury, kontynuowane będą także prace przy zagospodarowaniu terenu wokół obiektu. Kolejnym etapem inwestycji, zaplanowanym na tegoroczne wakacje, jest wyposażenie budynku.

To nie koniec inwestycji związanych z rozbudową bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie. W bieżącym roku zostanie wykonana termomodernizacja istniejącego budynku szkoły, a w przyszłości przy hali sportowej powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 

Malawa, listopad 2016 r.

Na obiekcie trwają prace budowlane wykończeniowe.

Malawa, wrzesień 2016 r.

Malawa, sierpień 2016 r.

Zkończono prace nad elewacją nowej części budynku.

Malawa, lipiec 2016 r.

Malawa, czerwiec 2016 r.

Dobiegają końca prace murarskie na budowie nowej hali przy Zespole Szkół w Malawie. W trakcie realizacji są już prace przy wykonywaniu instalacji wodno - knalizacyjnej oraz roboty elektryczne.

Prowadzone są również prace przy wykonywaniu pokrycia budynku więźbą dachową i pokryciem budynku części dydaktycznej.

Malawa, kwiecień 2016 r.

Malawa, marzec 2016 r.

Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS w Malawie

Malawa, listopad 2015 r.

Rozpoczęcie prac. W chwili obecnej trwają roboty rozbiórkowe oraz przełożenie istniejącego kabla teletechnicznego,  umożliwiając rozpoczęcie robót fundamentowych.

Malawa, październik 2015 r.

W dniu 14.10.2015 r. nastąpiło przekazanie placu pod rozbudowę bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie.

  

Krasne, październik 2015 r.

W dniu 2 października 2015 r. nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie Rozbudowy Bazy Edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie pomiędzy Gminą Krasne, a Konsorcjum Inżynieria Rzeszów-Inżynieria Przemyśl.