Etap II 2015 - modernizacja dróg gminnych

W ramach umowy zawartej w miesiącu listopadzie 2015 roku z firmą STRABAG Sp. z o.o na Modernizacje dróg etap II , wykonywane zostały prace mające na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych na działkach nr ewid.:

  1. 2362 - Krasne Jawornik (ulepszona przy dofinansowaniu z Programu ochrony gruntów rolnych w kwocie 35 000,00 zł)
  2. 2136/1 - Krasne Agronomówka
  3. 2535 - Krasne, ul. Słoneczna
  4. 2568 - Krasne, ul. Cicha
  5. 2595 - Krasne, ul. Łąkowa
  6. 108557R Palikówka-Łąka w Palikówce

Krasne Jawornik, marzec 2016 r.

Krasne Agronomówka, styczeń 2016 r.

Krasne, ul. Słoneczna, sierpień 2016 r.

Krasne, ul. Cicha, sierpień 2016 r.

Krasne, ul. Łąkowa, sierpień 2016 r.

108557R Palikówka-Łąka w Palikówce