Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: GOPS.261.8.2020
Tytuł „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich, realizowanych w miejscu zamieszkania podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem na 2021 rok”.
Data publikacji 2020-12-30 13:40
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-01-15 10:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-30 13:40
ogłoszenie o zamówieniu - (4,17 MB)
Inne informacje załączniki do ogłoszenia
2020-12-30
informacja o udzieleniu zamówienia
2021-02-05
wstecz
Data publikacji: 
2020-12-30
Data modyfikacji: 
2020-12-30
Osoba modyfikująca: 
Magdalena Lassota
Osoba udostępniająca na stronie: 
Magdalena Lassota