Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZUK.271.47.2020
Tytuł Transport i odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni ścieków w Krasnem w 2021 r.
Data publikacji 2020-12-29
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-01-05 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-01-05 11:30
Dokumenty do pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SIWZ - (72,67 KB)
Inne informacje Sprawozdanie
Sprawozdanie z badań
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (480,91 KB)
Inne informacje
2021-01-05 11:30
Protokół z otwarcia ofert - (75,69 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-01-13
informacja_o_wyborze_zuk.271.47.2020_.pdf
wstecz
Data publikacji: 
2020-12-29
Data modyfikacji: 
2020-12-29
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel
Osoba udostępniająca na stronie: 
Jacek Żurawski