Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZSM.1.2020
Tytuł „Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Malawie w 2021 roku”.
Data publikacji 2020-12-04 15:35
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-12-14 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-14 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-04 15:35
ogłoszenie o zamówieniu - (416,28 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-12-04 15:35
SIWZ - (274,36 KB)
Inne informacje załączniki do SIWZ
2020-12-04
protokół z otwarcia ofert
2020-12-15
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty-część 1
2020-12-22
zawiadomienie o wyborze oferty-część 2
2020-12-22
zawiadomienie o wyborze oferty-część 3
2020-12-22
zawiadomienie o wyborze oferty-część 4
2020-12-22
zawiadomienie o wyborze oferty-część 6
2020-12-22
zawiadomienie o wyborze oferty-część 7
2020-12-22
Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-12-22 14:40
zawiadomienie o unieważnieniu-część 8 - (121,56 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-12-29 09:45
zawiadomienie o wyborze oferty-część 5 - (141,86 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2020-12-04
Data modyfikacji: 
2020-12-04
Osoba modyfikująca: 
Magdalena Lassota
Osoba udostępniająca na stronie: 
Magdalena Lassota