Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZSP.1.2020
Tytuł „Dostawa żywności do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem w 2021 roku”.
Data publikacji 2020-11-23 16:39
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-12-02 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-02 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-23 16:40
ogłoszenie o zamówieniu - (423,11 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-11-23 16:40
SIWZ - (276,41 KB)
Inne informacje załączniki do SIWZ
2020-11-23
protokół z otwarcia ofert
2020-12-03
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty-część 1
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 2
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 3
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 4
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 5
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 6
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 7
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 9
2020-12-14
zawiadomienie o wyborze oferty-część 10
2020-12-14
Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-12-14 17:50
zawiadomienie o unieważnieniu-część 8 - (125,03 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2020-11-23
Data modyfikacji: 
2020-11-23
Osoba modyfikująca: 
Magdalena Lassota
Osoba udostępniająca na stronie: 
Magdalena Lassota