Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZSS.1.2020
Tytuł „Dostawa żywności do Zespołu Szkół w Strażowie w 2021 roku”.
Data publikacji 2020-10-27 07:37
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-11-06 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-06 14:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-27 07:40
ogłoszenie o zamówieniu - (406,37 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-10-27 07:40
SIWZ - (296,68 KB)
Inne informacje
2020-10-27 07:40
załączniki do SIWZ - (263,17 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-10-28 10:50
WYJAŚNIENIA DO SIWZ-28.10.2020 - (107,87 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-10-30 08:05
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (196,4 KB)
Inne informacje informacja co SIWZ
2020-10-30
załącznik nr 5 do SIWZ- SOPZ- zaktualizowany 30.10.2020
2020-10-30
załącznik nr 1h SIWZ- zaktualizowany 30.10.2020
2020-10-30
Zmiana SIWZ
2020-10-30 08:05
zmiana SIWZ - (296,4 KB)
Inne informacje
2020-11-09 10:00
protokół z otwarcia ofert - (169,22 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie o wyborze oferty-Cześć 1:Pieczywo
2020-12-07
zawiadomienie o wyborze oferty-Cześć 2:Ryby i mrożonki
2020-12-07
zawiadomienie o wyborze oferty-Cześć 3:Świeże warzywa i owoce
2020-12-07
zawiadomienie o wyborze oferty-Cześć 4:Mięso i wędliny
2020-12-07
zawiadomienie o wyborze oferty-Cześć 5:Różne artykuły spożywcze
2020-12-07
zawiadomienie o wyborze oferty-Cześć 6:Produkty mleczarskie i jaja
2020-12-07
zawiadomienie o wyborze oferty-Cześć 7:Wyroby garmażeryjne
2020-12-07
Informacja o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu- Część 8: Woda mineralna
2020-12-07
zawiadomienie o unieważnieniu- Część 9: Zioła i przyprawy suszone
2020-12-07
wstecz
Data publikacji: 
2020-10-27
Data modyfikacji: 
2020-10-27
Osoba modyfikująca: 
Magdalena Lassota
Osoba udostępniająca na stronie: 
Magdalena Lassota