Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.1.8.2020.ML
Tytuł „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem”.
Data publikacji 2020-10-21 13:44
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-11-06 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-06 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-21 13:45
ogłoszenie o zamówieniu - (390,55 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-10-21 13:45
SIWZ - (5,5 MB)
Inne informacje dokumentacja projektowa
2020-10-21
załączniki do SIWZ-wersja edytowalna
2020-10-21
Zmiana SIWZ
2020-10-26 09:05
zmiana SIWZ-26.10.2020 - (507,39 KB)
Inne informacje informacja do SIWZ-26.10.2020
2020-10-26
protokół z otwarcia ofert
2020-11-06
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-11-23 12:30
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - (389,49 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2020-10-21
Data modyfikacji: 
2020-10-21
Osoba modyfikująca: 
Magdalena Lassota
Osoba udostępniająca na stronie: 
Magdalena Lassota