Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.1.7.2020.ML
Tytuł „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Krasne”
Data publikacji 2020-10-14 15:15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-10-30 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-10-30 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-14 15:15
ogłoszenie o zamówieniu - (389,52 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-10-14 15:15
SIWZ - (6,16 MB)
Inne informacje załączniki do SIWZ- wersja edytowalna
2020-10-14
dokumentacja projektowa
2020-10-14
protokół z otwarcia ofert
2020-10-30
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-12-03 11:00
zawiadomienie o wyborze oferty - (1,66 MB)
wstecz
Data publikacji: 
2020-10-14
Data modyfikacji: 
2020-10-14
Osoba modyfikująca: 
Magdalena Lassota
Osoba udostępniająca na stronie: 
Magdalena Lassota