Powyżej 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.271.1.5.2020.ML
Tytuł „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Krasne oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem”.
Data publikacji 2020-09-29 11:15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-10-09 10:00
Termin otwarcia ofert 2020-10-09 10:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-09-29 11:15
ogłoszenie o zamówieniu - (398,08 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2020-09-29 11:15
SIWZ - (3,27 MB)
Inne informacje załącznik nr 4 do SIWZ
2020-09-29
załączniki do SIWZ
2020-09-29
Zmiana SIWZ
2020-10-02 12:30
zmiana SIWZ-02.10.2020 - (228,88 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-10-02 12:30
wyjaśnienia do SIWZ-02.10.2020 - (1,24 MB)
Inne informacje informacja do SIWZ
2020-10-02
protokół z otwarcia ofert
2020-10-09
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-10-22 09:00
zawiadomienie o wyborze oferty - (848,61 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2020-09-29
Data modyfikacji: 
2020-09-29
Osoba modyfikująca: 
Magdalena Lassota
Osoba udostępniająca na stronie: 
Magdalena Lassota