Do kwoty 30000 Euro

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZUK.271.45.2020
Tytuł Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krasne w 2021
Data publikacji 2020-12-02
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-12-09 10:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie.pdf - (88,69 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
zal_nr_1_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf - (97,48 KB)
Inne informacje Wykaz dróg
Wykaz urządzeń technicznych
formularz ofertowy
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie.pdf - (60,8 KB)
wstecz
Data publikacji: 
2020-12-02
Data modyfikacji: 
2020-12-02
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel