Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

06-04-2021

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293)

 

Podaje się do publicznej wiadomości

że w dniu 06.04.2021 r.,

Wójt Gminy Krasne umorzył postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia pod nazwą: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem” na działkach o nr ew.: 751/1; 751/3; 751/4; 751/5; 751/6 położonych w miejscowości Krasne,
gm.  Krasne.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Data publikacji: 
2021-04-06
Osoba udostępniająca na stronie: 
Natalia Bonowicz-Jęczalik
Data modyfikacji: 
2021-04-06
Osoba modyfikująca: 
Natalia Bonowicz-Jęczalik