Aktualności

Współpraca ROF z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy

01-06-2021

W dniu 28 maja 2021 roku  została podpisana umowa na usługi doradcze w zakresie  opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Umowę podpisali w imieniu Województwa Podkarpackiego: Pan Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a w imieniu Banku Światowego: Pan Marcus Heinz - przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie.

W ramach nowego projektu eksperci Banku, w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, będą między innymi pomagali zbierać i analizować dane dotyczące rozwoju przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, identyfikować obszary dla inwestycji o strategicznym znaczeniu, określać potrzeby inwestycyjne i potencjalne źródła finansowania. W czasie realizacji prac planowane są szeroko zakrojone konsultacje z gminami i miastami wchodzącymi w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

link do informacji prasowej zamieszczonej na stronach UMWP w Rzeszowie dotyczący niniejszego wydarzenia:  https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8310-eksperci-banku-swiatowego-wespra-podkarpackie