Aktualności

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

26-06-2020

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Krasne 1 - 579 B

Gminne Przedszkole w Krasnem, Krasne 741, 36-007 Krasne

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Krasne 580 do końca numeracji

Szkoła Podstawowa w Krasnem, Krasne 742, 36-007 Krasne

3

Malawa 1 - 680

Zespół Szkół w Malawie, Malawa 199 A, 36-007 Krasne

4

Malawa 681 do końca numeracji

Gminne Przedszkole w Malawie, Malawa 199 B, 36-007 Krasne

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Strażów od Nr 1 do końca numeracji

Zespół Szkół w Strażowie, Strażów 270A, 36-073 Strażów

6

Palikówka

Szkoła Podstawowa w Palikówce, Palikówka 271, 36-073 Strażów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Najważniejsze linki:

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

Lista spotów edukacyjno - informacyjnych PKW związanych z Wyborami Prezydenta RP w 2020 roku