Aktualności

OGŁOSZENIE

14-09-2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Malawie ogłasza nabór ofert na dostawę następującego sprzętu i umundurowania:

- Ubranie specjalne FHR 008 MAX A typu Gold - 6 kpl.

- Rękawice strażackie FHR 001S skórzane – 2 szt.

- Radiotelefon analog-cyfr Motorola DP4600e- 1 szt.

- Wąż ssawny O110/2500 z łącznikami – 2 szt.

- Wąż tłoczny W52-20-ŁA/PVC Bezalin- 2 szt.

- Zasysacz Liniowy Z-2 aluminium- 1 szt.

- Narzędzie Hooligan 107 końcówka standard – 1 szt.

 

Oferty prosimy kierować drogą e-mail na adres:  osp.malawa@gmail.com  

Termin składania ofert do dnia 22.09.2020 godz. 15.00