Aktualności

Międzynarodowa współpraca Gminy Krasne

20-08-2021

W dniu 19 sierpnia 2021r. została podpisana umowa o współpracy i partnerstwie międzynarodowym między Gminą Mały Szarisz (Słowacja) a Gminą Krasne. 

Współpraca otwiera możliwość wymiany doświadczeń w zakresie kultury, sportu i oświaty. Będziemy mogli realizować wspólne projekty. Liczymy na współpracę stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.

W dniu 20 sierpnia 2021r. przedstawiciele Gminy Krasne Wójt  Wilhelm Woźniak oraz Sekretarz Robert Żołynia spotkali się z konsulem honorowym RP Jan Hudacky w Preszowie.

Tematem spotkania było omówienie wspólnych celów rozwojowych w ramach Euroregionu Karpackiego.