Aktualności

Kondolencje

04-12-2023
Ze smutkiem żegnamy zmarłego
Pana Tadeusza Krupę
Sołtysa Sołectwa Strażów w latach 1994-2007
oraz Radnego Gminy Krasne w latach 1998-2002,
cenionego działacza i społecznika.
Szczere wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich
składają:
Radni Gminy, Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Krasne