Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA

19-07-2021

W związku z wystąpieniem licznych podtopień spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, Wójt Gminy Krasne informuje poszkodowanych mieszkańców sołectwa Malawa o możliwości składowania odpadów powstałych na skutek podtopień w kontenerze znajdującym się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Malawie.