Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA

05-01-2021

UWAGA!!

 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Urzędu Gminy Krasne!

W związku z ciągłym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem
i koniecznością podjęcia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się, informuję Państwa, że Urząd Gminy Krasne oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracują w ograniczonym zakresie obsługi interesantów.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny na podane numery telefonów oraz korzystanie z obsługi internetowej.

Ponadto informujemy, że w holu budynku Urzędu Gminy został zainstalowany telefon do kontaktu z poszczególnymi pracownikami.

 • Sekretariat Urzędu Gminy Krasne - 17 23 00 200 sekretariat@gminakrasne.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego - 17 23 00 233/234 usc@gminakrasne.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 17 23 00 261/267,  gopskrasne@gminakrasne.pl
 • Świadczenia rodzinne, wychowawcze – 17 23 00 262/264
 • Zakład Usług Komunalnych - 17 23 00 275 zuk@gminakrasne.pl 

 

 • Wpłaty z tytułu podatków, opłaty skarbowej, czynszu i innych należy dokonywać na rachunek bankowy:

Nazwa odbiorcy: Gmina Krasne 36-007 Krasne 121

38 9176 1048 2001 0001 1400 0001

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121

 • Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy:

Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy Krasne 36-007 Krasne 121

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121

 • Wpłaty z tytułu usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą, a w sytuacjach, gdy jest to niemożliwe proszę o jej pozostawienie wyłącznie w wydzielonej urnie na parterze przy wejściu do budynku Urzędu.

 

Wójt Gminy Krasne
  Wilhelm Woźniak

 

URZĄD GMINY KRASNE

BAL AGNIESZKA

17 23-00-240

BIURO PODAWCZE (ODBIÓR ODPADÓW)

KLĘSK KAROLINA

17 23-00-221

TRANSPORT, DROGI

JUCHA MARIA

17 23-00-224

PODATKI - OSOBY FIZYCZNE (MALAWA, STRAŻÓW), PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE

CHODZIŃSKI WITOLD

17 23-00-232

WYBORY, RALIZACJA ZADAŃ GPRPA

DANIEL MALWINA

17 23-00-209

GOSP.NIERUCHOMOŚCIAMI I ZASOBAMI LOKALOWYMI, NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI

CISEK NATALIA

17 23-00-206

DOTACJE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

CYGAN ELŻBIETA

17 23-00-208

GEODEZJA

DRABIK MARZENA

17 23-00-222

OCHRONA ŚRODOWISKA

KOZIOŁ JOLANTA

17 23-00-238

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OBSŁUGA KOMISJI RADY GMINY KRASNE

KUŚPER MAŁGORZATA

17 23-00-223

PODATKI - OSOBY FIZYCZNE (KRASNE, PALIKÓWKA), PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE

LASSOTA MAGDALENA

17 23-00-204

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

MAZUR DOROTA

17 23-00-226

SKARBNIK GMINY KRASNE

BONOWICZ-JĘCZALIK NATALIA

17 23-00-200

SEKRETARIAT (ODBIÓR ODPADÓW)

SIWOWSKA MAŁGORZATA

17 23-00-218

BUDOWNICTWO

SOJKA MAGDALENA

17 23-00-237

PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

MACIOCHA-WALSKA ANNA

17 23-00-219

NADZÓR NAD INWESTYCJAMI

MALCZEWSKA JOANNA

17 23-00-211

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

SZPYRKA ANNA

17 23-00-233

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - 
USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

TOKARZ STANISŁAW

17 23-00-236

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

PIĘTA JOLANTA

17 23-00-231

KASA

WANDYCZ BARBARA

17 23-00-207

KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

WERNER MARTA

17 23-00-234

Z-CA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO - 
USC, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

ŻURAWSKI JACEK

17 23-00-217

INFORMATYK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNEM

LESIAK AGATA

 

17 23-00-256

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 • KRASNE OD NR 1 DO 700
 • MALAWA OD NR 1 DO 150

ZIĘBA JOANNA

17 23-00-257

PRACOWNIK SOCJALNY

 • PALIKÓWKA
 • STRAŻÓW OD NR 201 DO KOŃCA NUMERACJI

LESIAK ZOFIA

MARTA KAMIEŃ

17 23-00-258

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KSIĘGOWY

OLEKSOWICZ AGNIESZKA

17 23-00-259

PRACOWNIK SOCJALNY

LESZCZYŃSKA WIOLETTA

17 23-00-261

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNEM

MARSZAŁ AGATA

17 23-00-262

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KARTA DUŻEJ RODZINY

SUROWIEC EWA

17 23-00-263

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, KARTA DUŻEJ RODZINY

ŻUKOWICZ JUSTYNA

17 23-00-264

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

LICHTARSKA NATALIA

17 23-00-266

PRACOWNIK SOCJALNY

 • MALAWA OD NUMERU 151 DO KOŃCA NUMERACJI

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATEK ENERGETYCZNY

SOŁTYS JOANNA

17 23-00-267

PRACOWNIK SOCJALNY

 • KRASNE OD NUMERU 701 DO KOŃCA NUMERACJI
 • STRAŻÓW OD NR 1 DO 200

KUD AGNIESZKA

17 23-00-268

ASYSTENT RODZINY