Aktualności

Informacja

07-04-2021

Zamówienie publiczne pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że postępowanie przetargowe z podziałem na 2 części tj.

1)     Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,

2)     Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Więcej informacji na stronie:

https://rof.org.pl/