Aktualności

Dziękujemy !

06-05-2021

5 maja w ramach Światowego Dnia Ziemi, odbyło się wiosenne sprzątanie Gminy Krasne.

Wójt Gminy Krasne składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom akcji: Sołtysom, Radnym, Strażakom OSP, Stowarzyszeniom, a także mieszkańcom poszczególnych sołectw.