Wydarzenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PALIKÓWKA

2019-07-07 15:45
Udział: Bezpłatny

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz § 8 statutu Sołectwa Palikówka,
z w o ł u j ę
ZEBRANIE  WIEJSKIE SOŁECTWA PALIKÓWKA
w dniu 7 lipca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Palikówce
(sala gimnastyczna)

I Termin Zebrania o godz. 1545
II Termin Zebrania o godz. 1600.

Porządek zebrania:

1.   Otwarcie zebrania.

2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.   Zmiana Uchwały Nr 4/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Palikówka z dnia 27 września 2015 r. w sprawie sprzedaży działek wiejskich.

4.   Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Palikówka na rok 2019.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Palikówka na rok 2020.

6.   Sprawy różne, wnioski, zapytania.

7.   Zamknięcie zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

Sołtys Sołectwa Palikówka

                                                          Marek Bojda