Wydarzenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PALIKÓWKA

2018-04-29 16:00
Miejsce: Dom Kultury w Palikówce
Organizator: Sołtys Sołectwa Palikówka
Udział: Bezpłatny

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. Z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 statutu Sołectwa Palikówka,

zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PALIKÓWKA

w dniu 29.04.2018 roku

w DOMU KULTURY w PALIKÓWCE

I Termin zebrania o godz. 15.45

II Termin zebrania o godz. 16.00

 

Porządek zabrania:

1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta i Rady Gminy Krasne.

4. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krasne, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Omówienie zmian do ustawy: ,,Prawo  łowieckie" w zakresie szacowania szkód łowieckich.

6. Zaopiniowanie uchwały Rady Gminy Krasne w przedmiocie zmian do Statutu Sołectwa Palikówka.

7. Sprawy różne, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie Zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Palikówka

Bogusław Rejman