Wydarzenia

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KRASNE

2019-09-22 10:00
Miejsce: Sala widowiskowa GOKiB w Krasnem
Udział: Bezpłatny

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 8 statutu Sołectwa Krasne,

z w o ł u j ę

ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁECTWA KRASNE

w dniu 22.09.2019 roku

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem

I Termin Zebrania o godz. 1000,

II Termin Zebrania o godz. 1015.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacje sołtysa na temat realizacji funduszu sołeckiego za rok 2019.
  3. Podjęcie uchwały w/s przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Krasne na rok 2020.
  4. Wstępne założenia Sołectwa Krasne do budżetu Gminy na 2020 r.
  5.  Sprawy różne, wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie Zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

 

                     Sołtys Sołectwa Krasne

                   Stanisław Falandysz