Wydarzenia

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. projektu

2019-12-08 17:30
Miejsce: Sala widowiskowa w GOKiB w Krasnem
Organizator: Stowarzysznie ROF
Udział: Bezpłatny

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dla Beneficjentów/Mieszkańców, których głównym tematem będą:

 1. Informacje o projektach: „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”
 2. Inwestycje możliwe do zrealizowania w Projektach.
 3. Warunki uczestnictwa Mieszkańca w projekcie, kryteria wyboru Beneficjentów do projektu.
 4. Koszty uczestnictwa w projekcie dla Mieszkańca.
 5. Terminy realizacji projektów.
 6. Wzór wniosku, instrukcja jego wypełniania i przygotowania załączników.
 7. Panel pytań i odpowiedzi.

A także:

 1. Pojęcie niskiej emisji, smogu, skutki dla obywatela, gminy, kraju, środowiska, gospodarki.
 2. Udział poszczególnych źródeł zanieczyszczeń w emisji pyłu PM 10 orazbenzo(a)pirenu–BaP.
 3. Informacja o stanie zanieczyszczenia i prognozach na obszarze woj. podkarpackiego.
 4. Eliminowanie niskiej emisji – wybór nowoczesnego źródła ciepła (spalanie właściwego paliwa, utrzymanie odpowiedniej temperatury, brak przegrzewów podczas trwania sezonu grzewczego, właściwe sterowanie nowym piecem i zasady wietrzenia i wentylacji, porównanie kosztów ogrzewania różnymi źródłami ciepła).

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM SPOTKAŃ I AKTYWNE UCZESTNICTWO!

Sala widowiskowa w Domu Kultury w Palikówce - 25.11.2019 r. godz. 17:30

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Malawie - 01.12.2019 r. godz. 14:00

Dom Ludowy w Strażowie - 03.12.2019 r. godz. 17:30

Sala widowiskowa w GOKiB w Krasnem - 08.12.2019 r. godz. 17:30

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj ->