Wydarzenia

OZE - szkolenia informacyjne

2017-08-19 11:00
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem
Organizator: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Udział: Bezpłatny

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjne dla mieszkańców Gminy Krasne - potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

 

Terminy szkoleń

KRASNE Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krasnem 36-007 Krasne 742

19.08.2017 r.
(sobota)

godz. 11:00
PALIKÓWKA Zespół Szkół w Palikówce

36-073 Strażów
Palikówka 271

30.08.2017 r.
(środa)

godz. 17:00
STRAŻÓW Zespół Szkół w Strażowie 36-073 Strażów 270A 31.08.2017 r. (czwartek) godz. 17:00
MALAWA Zespół Szkół w Malawie

36-007 Krasne
Malawa 199

02.09.2017 r.
(sobota)
godz. 11:00

 

W ramach szkoleń przedstawione zostaną:

  • zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
  • warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
  • praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.

Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu (załącznik: Harmonogram spotkań) - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.

WIĘCEJ NT. NABORU DO PROJEKTU --->

Lider Projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.