Wydarzenia

OBWIESZCZENIE

2019-08-25 16:45
Miejsce: Dom Kultury w Palikówce
Udział: Bezpłatny

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krasne

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

o ustaleniu terminu II posiedzenia Zebrania Mieszkańców Sołectwa Palikówka w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Palikówka.

 

Stosownie do dyspozycji § 19 ust. 3 i ust. 5 Statutu Sołectwa Palikówka w dniu 25 sierpnia 2019 r. o godzinie 16.45 ( I termin ), o godzinie 17.00 ( II termin ) w Domu Kultury/Domu Strażaka w Palikówce zwołuję II posiedzenie Zebranie Mieszkańców Sołectwa Palikówka:

Porządek obrad: Wybór sołtysa sołectwa Palikówka.

O ile w ustalonym I terminie nie uzyskano wymaganego quorum (1/5 pełnoprawnych mieszkańców sołectwa, tj. stałych mieszkańców, którym przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy), wybory w nowym terminie (po upływie 15 minut od pierwszego terminu – drugi termin) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

Wójt Gminy Krasne

(-) Wilhelm Woźniak