Wydarzenia

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

2019-06-08 08:00
Udział: Bezpłatny

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

8 czerwca 2019 r.
(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

15 czerwca 2019 r.
(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

W czerwcu zbieramy: papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

Kolejna zbiórka odbędzie się w dniach 12 i 19 października 2019 r.

Więcej-->