Wydarzenia

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

2018-06-23
Miejsce: Krasne, Malawa
Organizator: Gmina Krasne
Udział: Bezpłatny

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy KRASNE 2018 r.

Dzień odbioru odpadów

Lokalizacja MPZO

Godziny odbioru odpadów

16 czerwiec 2018 r.

(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

23 czerwiec 2018 r.

(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

13 październik 2018 r.

(sobota)

Palikówka (parking przy remizie OSP)

08:00-10:00

Strażów (parking przy placu zabaw)

11:00-13:00

20 październik 2018 r.

(sobota)

Krasne (plac k. Kółka Rolniczego)

08:00-10:00

Malawa (parking przy Klubie Sportowym „STRUMYK”)

11:00-13:00

 
Na prośbę MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. prosimy Państwa o dostosowanie się do godzin trwania zbiórki w poszczególnych sołectwach. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że mieszkańcy pozostawiają odpady przed podstawieniem kontenerów MPGK, co powoduje problemy z załadunkiem oraz generuje dodatkowe koszty dla gminy.
 

W ramach MPZO zbieramy:

- w marcu i czerwcu następujące rodzaje odpadów:

papier, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

- w październiku:

odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.