Wydarzenia

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

2017-10-18 14:00 - 2017-10-19 18:00
Udział: Bezpłatny

W dniach 18 - 19 października 2017 r. (środa - czwartek) w godz. 14:00 - 18:00

odbędzie się

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Harmonogram zbiórki:

  • 18 październik 2017 r.

- Palikówka (parking przy Remizie OSP) w godz. od 14:00 - 16:00

- Strażów (parking przy kaplicy cmentarnej) w godz. 16:00 - 18:00

  • 19 październik 2017 r.

- Krasne (plac koło Kółka Rolniczego) w godz. 14:00 - 16:00

- Malawa (parking przy KS "Strumyk") w godz. 16:00 - 18:00

  • W ramach MPZO zbieramy:

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.