Wydarzenia

LIV SESJA RADY GMINY KRASNE

2018-08-13 13:00
Miejsce: Urząd Gminy Krasne, Parter, Sala nr 2
Udział: Bezpłatny

OGŁOSZENIE
LIV SESJA RADY GMINY KRASNE
ZWOŁANA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM
ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU 13 SIERPNIA 2018 R. O GODZ. 1300
W URZĘDZIE GMINY KRASNE
(SALA NR 2 - PARTER)

Wnioskowany porządek sesji:

1.  Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.

2.  Podjęcie uchwał w/s:

2.1.   przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022.

2.2.   przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

3. Zamknięcie sesji.

                              

                                                         Marian Jachowicz

                                                                    PRZEWODNICZĄCY

                              RADY GMINY KRASNE