Wydarzenia

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2019-05-13
Miejsce: URZĄD GMINY KRASNE
Organizator: GMINA KRASNE
Kontakt: tel. 17 23 00 200
e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl
Udział: Bezpłatny

Wójt Gminy Krasne zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „ETNOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z obszaru Stowarzyszenia LGD „EUROGALICJA”, (tj. z terenu gmin Krasne, Czarna, Trzebownisko, Kamień, Głogów Młp. i Sokołów Młp.), a zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej współczesną kreację damską lub męską wzorowaną na regionalnych strojach ludowych pochodzących z Podkarpacia. Na prace czekamy do 13 maja 2019 r.

Na laureatów czekają nagrody! 

Konkurs realizowany jest przez Gminę Krasne, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem, w ramach projektu grantowego pt. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów ludowych dla grup artystycznych z terenu Gminy Krasne” współfinansowanego z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA