Pełnomocnictwo

Dotyczy projektu:  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Pełnomocnictwo do reprezentacji stron umowy

(Jeżeli stroną umowy zawartej w ramach projektu jest więcej niż jedna osoba, można ustnowić pełnomocnictwo na jedną z nich do reprezentacji wszystkich stron. W przeciwnym wypadku konieczne jest stawiennictwo wszystkich stron umowy)

Pliki do pobrania Pobierz plik