Książka kontaktowa

Nr telefonu

Nr pok.

Stanowisko

85-55-921

18

Sekretariat

85-55-922

20

Sekretarz

85-55-926

15

Informatyk

85-55-945

 

3

Biuro podawcze

85-55-946

Działalność gospodarcza, Komisje

85-55-947

Odpady komunalne

85-55-925

22

Kierownik referatu - Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

85-55-938

21

Fundusze i zamówienia publiczne

 

85-55-924

 

23

Geodezja,

Gospodarka nieruchomościami i zasobami lokalowymi,

Numeracja porządkowa nieruchomości

85-55-928

28

Budownictwo

85-55-931

27

Ochrona środowiska

Inwestycje i remonty, drogi

85-55-954 2A Planowanie przestrzennne

85-55-939

25

Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi

85-55-929

26

Kadry, Obsługa Rady Gminy

85-55-942

1, 2

USC, Ewidencja Ludności

85-55-927

24

Wybory, realizacja zadań GPRPA,

85-55-936

6

Skarbnik

85-55-933

5

Księgowość

85-55-937

7

Podatki

85-55-934

13

Kasa

85-55-944

17

Radca Prawny

85-55-932

10

Kierownik GOPS

85-55-930

8, 9

GOPS, Pracownicy socjalni

85-55-935

11

GOPS - Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny, Fundusz Alimentacyjny

85-55-940

12

GOPS – pracownicy socjalni

85-55-953 sutereny Świadczenia rodzinne 500+

85-55-948

4

Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe, OSP

85-55-949

3A

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

85-55-276

 

Zakład Usług Komunalnych

 

Dane kontaktowe jednostek organizacyjnych Gminy Krasne - KLIKNIJ >>