Zimowe utrzymanie dróg

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne (według ich kategorii) można zgłaszać na podane poniżej numery telefonów:
  • Drogi gminne: 504 792 021
  • Drogi powiatowe: 17 229 07 82 (Malawa), 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)
  • Droga krajowa nr 94: 19 111 (Informacja drogowa, obowiązuje na terenie całej Polski)