Skład

Skład Rady Gminy Krasne

Marian Jachowicz - Strażów

Przewodniczący Rady Gminy Krasne

Przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 1300 - 1500
w budynku Urzędu Gminy Krasne, pok. nr 17 (II Piętro).

 

Daniel Kaczor - Krasne

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Krasne

Bogusław Rejman - Palikówka

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Krasne

Sołtys wsi Palikówka

Krystyna Klus - Krasne

Członek Rady Gminy Krasne

Barbara Lekowska - Krasne

Członek Rady Gminy Krasne

Marek Magierski - Krasne

Członek Rady Gminy Krasne

Waldemar Mikosz - Krasne

Członek Rady Gminy Krasne

Józef Fejdasz - Krasne

Członek Rady Gminy Krasne

Joanna Bonowicz - Malawa

Członek Rady Gminy Krasne

Grzegorz Nowak - Malawa

Członek Rady Gminy Krasne

Eugeniusz Piotrowski - Malawa

Członek Rady Gminy Krasne

Jerzy Skubisz - Malawa

Członek Rady Gminy Krasne

Stanisław Wąs - Malawa

Członek Rady Gminy Krasne

Sołtys wsi Malawa

Piotr Lecki - Strażów

Członek Rady Gminy Krasne

Małgorzata Lorenc-Szpila - Palikówka

Członek Rady Gminy Krasne