Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

STAWKI OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI W 2017 ROKU

W związku z podjętą w dniu 25 listopada 2015 r. uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XVI/119/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty Wójt Gminy Krasne informuje, że stawki opłat w roku 2017 nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas:

 

Za odpady zbierane w sposób SELEKTYWNY:

10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób

8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób

7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób

 

Za odpady zbierane w sposób NIESELEKTYWNY:

15 zł miesięcznie - od mieszkańca.

 

Opłaty uiszczamy kwartalnie w terminach do:

15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2017 roku

w kasie Urzędu Gminy Krasne lub na konto bankowe EBS nr:

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (tj. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Krasne (pok. nr 3) poprzez ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji  w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Formularz deklaracji dostępny jest do pobrania na stronie www.gminakrasne.pl w zakładce Ochrona Środowiska – Gospodarka odpadami.

W roku 2017 mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji, jeżeli nie wystąpi zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pliki do pobrania Pobierz plik