Zakończone zostały prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, w tym budynku Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Malawie oraz budynku OSP w Palikówce. Roboty we wszystkich obiektach objęte są wnioskiem o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 Działanie 3.2. Nr umowy o dofinansowanie RPPK.03.02.00-18-0105/16-00 z 07.02.2017 roku. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

Łączna wartość projektu to 3 405 330  zł robót w tym budynku ZS  w Malawie: 652 578 zł.

  

Malawa, czerwiec 2017 r.