Infrastruktura komunalna

1. Budowa sieci wodociągowej do działek 627/4,627/3, 629/2, 666/2, 666/3, 666/5, 666/6, 667,715 w Malawie Więcej ->

2. Budowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 2135/1, 2135/4, 2137/1, 2138, 2139/7, gmina Krasne Więcej ->

3. Przebudowa sieci wodociągowej w Krasnem na działkach Nr 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336, 1339/3, 2452, 2523, 771/1, gmina Krasne Więcej->

4. Przebudowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Krasne na działkach 1041/1, 1051/2, 1086/2, 1086/5, 1088/3, gmina Krasne Więcej->

5. Oczyszczanie rowów melioracyjnych Więcej ->

6. Prace porządkowe w pasie dróg gminnych Więcej->