HARMONOGRAM  CZASU WŁĄCZANIA  I WYŁĄCZANIA  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO  W GMINIE KRASNE  
                   
KWARTAŁ I                  
Dekada 02-10.01 11-20.01 21-31.01 01-10 .02 11-20.02 21-28.02 01-10.03 11-20.03 21-31.03
Czas włączenia 16:00 16:10 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 17:50 18:15
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
Czas włączenia 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30      
Czas wyłączenia 07:00 06:50 06:40 06:30 06:15 05:55      
                   
                   
KWARTAŁ  Il                  
Dekada 01-10.04 11-20.04 21-30.04 01-10.05 11-20.05 21-31.05 01-10.06 11-20.06 21-30.06
Czas włączenia 19:30 19:45 20:05 20:30 20:45 21:00 21 :15 21:25 21:25
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
                   
                   
KWARTAŁ III                  
Dekada 01-10.07 11-20.07 21-31.07 01-10.08 11-20.08 21-31.08 01-10.09 11-20.09 21-30 .09
Czas włączenia 21:25 21:30 21:10 20:50 20:30 20:15 19:35 19:15 18:40
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00
                   
                   
KWARTAŁ  IV                  
Dekada 01-10.10 11-20.10 21-31.10 01-10. 11 11-20.11 21-30.11 01-10.12 11-23.12 24.12-01.01
Czas włączenia 18:20 17:55 17:35 16:15 16:00 15:50 15:40 15:40 15:55
Czas wyłączenia 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 07:00
Czas włączenia             05:30 05:30  
Czas wyłączenia             07:00 07:00