Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
30 Wrzesień 2016 0050.109.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
27 Wrzesień 2016 0050.108.2016
o zmianie Zarządzenia w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2016 0050.107.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2016 0050.106.2016
w sprawie upoważnienia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnem do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez uprawnione podmioty gospodarcze na terenie Gminy...
Więcej array-brown
09 Wrzesień 2016 0050.104.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2016 0050.103.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2016 0050.102.2016
w sprawie ustalenia wysokości i przyznania stypendiów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia dla uczniów za rok szkolny 2015/2016 w ramach Programu Stypendialnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2016 0050.101.2016
w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą miastem Rzeszów oraz przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa.
Więcej array-brown
01 Wrzesień 2016 0050.100.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
01 Wrzesień 2016 0050.99.2016
w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją zadań zespołu.
Więcej array-brown
01 Wrzesień 2016 0050.98.2016
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.97.2016
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malawie.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.96.2016
w sprawie odwołania Pani Iwony Bereś z funkcji Dyrektora Gminnego Przedszkola w Malawie.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.95.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.94.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
31 Sierpień 2016 0050.93.2016
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za i półrocze 2016 r.
Więcej array-brown
23 Sierpień 2016 0050.92.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
17 Sierpień 2016 0050.91.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
17 Sierpień 2016 0050.90.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
10 Sierpień 2016 0050.89.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown