Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
31 Maj 2017 0050.38.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 0050.37.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.36.2017
w sprawie przygotowania dokumentacji ćwiczenia obronnego pk. „Krasne 2017”.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.35.2017
w sprawie najmu budynku stanowiącego własność Gminy Krasne w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia jego wykazu.
Więcej array-brown
25 Maj 2017 0050.34.2017
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
23 Maj 2017 0050.33.2017
w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Krasne, ZEAOS w Krasnem, ZS w Strażowie oraz ZS w Malawie w związku z realizacją Projektu: „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
23 Maj 2017 0050.32.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
15 Maj 2017 0050.31.2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Więcej array-brown
09 Maj 2017 0050.30.2017
w sprawie zamieszczenia uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
08 Maj 2017 0050.29.2017
w sprawie zasad ustalenia wysokości stypendium szkolnego.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 0050.28.2017
w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 0050.27.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.26.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strażowie do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.25.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Malawie do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”.
Więcej array-brown
21 Kwiecień 2017 0050.24.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZEAOS w Krasnem do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją projektu „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość".
Więcej array-brown
18 Kwiecień 2017 0050.23.2017
w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Kwiecień 2017 0050.22.017
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2017 0050.21.2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2017 rok.
Więcej array-brown
31 Marzec 2017 0050.20 zał.2017
Informacja o stanie mienia Gminy Krasne
Więcej array-brown
31 Marzec 2017 0050.20.2017
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2016 rok.
Więcej array-brown